Matka Miłości

Chapelle MC                    Tytuł Mater Caritatis pochodzi z łaciny i oznacza Matka Miłości. Przepiękna drewniana rzeźba, która Ją przedstawia, znajduje się w Małym Sanktuarium Zgromadzenia Rycerzy Miłości w Rzymie, we Włoszech. Kontemplując ją jesteśmy przyciągnięci Jej łagodnym i radosnym spojrzeniem lśniącym z pięknego i fascynującego oblicza. Jej otwarte macierzyńskie ramiona świadczą o ogromnym pragnieniu przyjęcia nas i wysłuchania naszych modlitw. Wydaje się, że chce nam powiedzieć: Jestem Matką Miłości. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście moimi dziećmi a ja was wysłucham, pocieszę i ochronię. Pragnę rozlać na was ogrom moich łask i błogosławieństw.

26 octobre 2006Nabożeństwo do Matki Miłości rozpoczęło się w Rzymie 26 października 1975, kiedy to rzeźba została poświęcona przez Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Vittore Ugo Righi, byłego sekretarza błogosławionego Ojca Świętego Jana XXIII. O. Stanisław C. Caban-Łuszczyński, założyciel Rycerzy Miłości, był tym, który nadał tytuł Matki Miłości tej pięknej rzeźbie znalezionej przez Opatrzność Bożą.

Tytuł Matki Miłości, choć nowo nadany, jest w rzeczywistości jednym z najbardziej antycznych, gdyż znajduje swoje korzenie w Starym Testamencie (Księga Syracha 24, 18 lub 24 według tłumaczenia Wulgaty) gdzie czytamy: "Jam matka pięknej miłości". Kościół w swojej liturgii od wieków odnosił to biblijne potwierdzenie w sensie duchowym do Dziewicy Maryi. W Nowym Testamencie „piękna miłość” jest utożsamiana z Miłością. "Bóg jest miłością" potwierdza z mocą św. Jan Apostoł (1 J 4, 16). Maryja będąc Matką Boga, jest więc Matką Miłości, to znaczy Matką Chrystusa, który jest Miłością Wcieloną. Maryja poczęła Chrystusa po to, by narodził się On i wzrastał również w sercach wiernych z pomocą Kościoła”. I z wyżyn Nieba, kontynuuje ona swoją współpracę z matczyną miłością, aby nas duchowo począć i uformować w miłości (Sobór Watykański II, Lumen gentium, n. 65 i 63).

Matka Miłości daje nam Różaniec, abyśmy odmawiając go pod Jej matczynym przewodnictwem, nauczyli się kochać według nauki Jej boskiego Syna.